Registrace

Přihlášení

home2

Pomáháme

Jsme Nadační fond a tedy jednou z našich hlavní činností je pomáhat. 
I když možná bych slovo pomáhat nahradila slovem “umožnovat”. Pomoc si řada lidí mylně vykládá jako situaci, kdy jenom přijímá pomoc od ostatních, ale nemusí se nijak aktivně zapojit. To není úplně cesta, kterou bychom se chtěli vydat. 
Našim cílem je vytvořit programy, které budou zaměřené na sociálně či finančně znevýhodněné skupiny a naučit je jednoduché přístupy a techniky a provázet je na jejich cestě ke změně. A to ať už v jedné konkrétní, nebo spíše - protože vše je propojené - ve všech oblastech života.

Jak na zdravé vidění u dětí

iStock_4263688_LARGE

Jak na zdravé vidění u dětí

PROJEKT JE VE FÁZI PŘÍPRAVY, SEMINÁŘ PRO RODIČE A DĚTI JE PLÁNOVANÝ NA JARO 2019
Zaměření projektu Projektem bude třídenní pobytový kurz pro 20 osob (10 dospělých a 10 dětí), který bude zaměřen na výuku (praktickou i teoretickou) inovativních technik uvolněného vidění a duševní rovnováhy. Na tento kurz bude poté navazovat soubor 3 jednohodinových individuálních konzultací s každým z účastníků vedené lektorem. 
Frekvence konzultací: 
1. Konzultace do tří týdnů od víkendového kurzu 2. a 3. Konzultace dle potřeby, třetí konzultace proběhne nejpozději do 5 měsíců od kurzu.
Tyto konzultace budou probíhat v sídle nadačního fondu. Samotný kurz se bude konat o prodlouženém víkendu ve 2. čtvrtletí roku 2019.