Registrace

Přihlášení

 

Pomáháme 2

PROJETK JE VE FÁZI PŘÍPRAVY, SEMINÁŘ PRO RODIČE A DĚTI JE PLÁNOVANÝ NA JARO 2019

Zaměření projektu

Projektem bude třídenní pobytový kurz pro 20 osob (10 dospělých a 10 dětí), který bude zaměřen na výuku (praktickou i teoretickou) inovativních technik uvolněného vidění a duševní rovnováhy. Na tento kurz bude poté navazovat soubor 3 jednohodinových individuálních konzultací s každým z účastníků vedené lektorem. 
Frekvence konzultací: 
1. Konzultace do tří týdnů od víkendového kurzu
2. a 3. Konzultace dle potřeby, třetí konzultace proběhne nejpozději do 5 měsíců od kurzu.
Tyto konzultace budou probíhat v sídle nadačního fondu. Samotný kurz se bude konat o prodlouženém víkendu ve 2. čtvrtletí roku 2019.

Cílová skupina projektu

10 rodičů samoživitelů (ženy i muži) s 1 dítětem ve věku 4 - 8 let (doložíme na základě čestného prohlášení rodičů)
Výstup projektu - Cílová skupina se naučí ovládat základní inovativní techniky, které povedou k možnému zlepšení nejen zraku, ale i celkového duševního zdraví a tím přispějí k většímu prožití bezstarostného dětství a plnohodnotnějšího života

Popis projektu

Koncept zdravého vidění v sobě zahrnuje nejen informaci o tom, jak používat naše oči v souladu s jejich fyziologií a zbytečně je nepřetěžovat, ale je potřeba princip správného vidění účastníky naučit a ti jej pak musí uvést do každodenní praxe. U malých dětí je tedy nezbytná aktivní spolupráce rodičů.
Koncept 3-denního semináře a následných individuálních konzultací umožní nejen rodiče vše naučit, prakticky si s dětmi vyzkoušet a při následných individuálních konzultacích je možné doladit nejen cviky, ale i techniky na to, jak si udržovat duševní rovnováhu a zdravý přístup k životu.