Registrace

Přihlášení

obr2

Pomáháme

Jsme Nadační fond a tedy jednou z našich hlavní činností je pomáhat. 
I když možná bych slovo pomáhat nahradila slovem “umožnovat”. Pomoc si řada lidí mylně vykládá jako situaci, kdy jenom přijímá pomoc od ostatních, ale nemusí se nijak aktivně zapojit. To není úplně cesta, kterou bychom se chtěli vydat. 
Našim cílem je vytvořit programy, které budou zaměřené na sociálně či finančně znevýhodněné skupiny a naučit je jednoduché přístupy a techniky a provázet je na jejich cestě ke změně. A to ať už v jedné konkrétní, nebo spíše - protože vše je propojené - ve všech oblastech života.

Cvičení pro zdravé vidění - Klub šťastných dětí

klub stastných deti logo

Cvičení pro zdravé vidění - Klub šťastných dětí

Pravidelné cvičení pro děti se zaměřením na zdravý zrak
Zaměření projektu:
Projekt je vždy na školní rok formou pravidelného kroužku 1x týdně pro maximálně 8 dětí, které navštěvují 2.-5.ročník základní školy. Po dohodě lze přijmout do kroužku i děti mladší nebo starší, pokud to bude v souladu s celou skupinou. Děti se na kroužku učí nejen techniku uvolněného vidění formou očních her, ale cvičí i celé tělo, hrají různé, primárně míčové hry, zkoumají prakticky i svoji intuici a učí se i dovednosti práce s emocemi, zklidnění v meditaci, vnímání svého těla a tím i dovednosti, jak lépe zvládat stres ve škole a různé životní situace.

Zdravé vidění do škol

kids-1093758_1920

Zdravé vidění do škol

Zaměření projektu:
Projekt je zaměřený na děti školního věku, na převenci, případně zlepšení zraku pomocí celostní metody založené na výzkumech amerického očního lékaře Batese. Jedná se o nácvik uvolněného vidění, relaxaci očních svalů a také uvolnění na psychické úrovni. Děti vede k poznávání toho, jak vnímat signály svého těla, jak s nimi pracovat, jak se naučit být spokojenější ve všech úkolech, které jsou na ně kladené.Zároveň se učí správné oční hygieně, tedy tomu, jak očim ulevit, jak je nechat správně odpočinout, jak je zbytečně nepřetěžovat.
Záměrem projektu je zapojit do tohoto procesu i rodiče a učitele. Tedy ty, kteří mají na vývoj dítěte významný vliv.

Skvělý zrak bez brýlí - přednáška

skvělýzrak

Skvělý zrak bez brýlí - přednáška

Zaměření projektu:
Projekt je určený pro seniory a přináší především teoretické pochopení principů zdravého uvolněného vidění. Přiblibužuje jednoduchou formou teorii a metodiku amerického očního lékaře Batese a na jednoduchých příkladech jeho teorii vysvětluje a přibližuje.
Ukazuje, jak můžeme naše oči začít více relaxovat a tak jim ulehčit. Součástí přednášky je i několik praktických ukázek, kde je možné si rovnou vyzkoušet, proč je dobré začít více začleňovat do běžného dne i péči o oči a jejich pravidelné uvolňování.
Délka přednášky: 2 hodiny.
Maximální počet účastníků: 20

Vědomá procházka nejen pro vaše oči

way-918900_1920

Vědomá procházka nejen pro vaše oči

Zaměření projektu
Projekt je určený přednostně pro 2 skupiny: seniory a děti ze škol a mateřských školek. U seniorů je předpokladem, že absolvovali základní workshop Skvělý zrak bez brýlí, který se věnuje více do podrobna teorii zdravého vidění a Procházka na něj navazuje. Při vědomé procházce si již zcela prakticky ukazujeme, jak princip uvolněného vidění vypadá, jak ho správně začít používat a hlavně jak se dá pracovat s očima v průběhu běžných aktivit. Jedná se o vědomou procházku, proto v jejím průběhu budeme dělat i hry a aktivity na vědomé zaměřování pozornosti, zkoumání přítomnosti za využití všech našich smyslů a rozvíjení intuice.
Vědomá procházka je hravá forma toho, jak se naučit vnímat svět kolem sebe z trošku jiného pohledu, než jsme zvyklí.
Délka procházky: 2 hodiny.